Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu

Proje ve Makaleler İçin Süreç

Önemli Uyarı:
a. Etik kurula yapılacak her türlü başvuruda, başvuruda yer alacak belgelerin tamamı Word halinde etikkurul@trabzon.edu.tr adresine başvuru öncesinde gönderilmelidir. Başvuru maillerinin en geç Salı günü mesai bitimine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Daha sonraki başvurular sonraki toplantıya bırakılacaktır.

b. Bu adrese gönderilen dosya isimlerinin “Başvuruda Teslim Edilen Belgeler” başlığında yer alan dosya isimleri ile aynı olması gerekmektedir. Örneğin "Ölçek kullanım izni", "Etik kurul başvuru formu", "Proje/Makale öneri formu", "Başvuru onay formu", vb.

c. Resmi başvurular Bölüm Başkanlığı aracılığı ile yapılmalıdır.
 
Süreç:
1. Öğretim üyeleri tarafından yapılacak proje, makale, vb. başvuruları Bölüm Başkanlığı aracılığı ile Dekanlık/Yüksekokul Müdürlüğü’ne yapılır.

Başvuruların Değerlendirilmesi:
1. Etik Kurul iki haftada bir perşembe günleri toplanır.
2. Başvurular değerlendirildikten sonra sonuçlar Rektörlük yazı işleri tarafından onay formunda kayıtlı olan mail adresine gönderilmektedir.

Menüyü Kapat