Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu

Tezler İçin Süreç

Önemli Uyarı:
a. Etik kurula yapılacak her türlü başvuruda, başvuruda yer alacak belgelerin tamamı Word halinde etikkurul@trabzon.edu.tr adresine başvuru öncesinde gönderilmelidir. Başvuru maillerinin en geç Salı günü mesai bitimine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Daha sonraki başvurular sonraki toplantıya bırakılacaktır.

b. Bu adrese gönderilen dosya isimlerinin “Başvuruda Teslim Edilen Belgeler” başlığında yer alan dosya isimleri ile aynı olması gerekmektedir. Örneğin "Ölçek kullanım izni", "Etik kurul başvuru formu", "Tez öneri formu", "Başvuru onay formu", vb.
c. Resmi başvurular Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile yapılmalıdır.
 
Süreç:
1. Yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları için yapılacak başvurular Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ilgili öğrenci tarafından Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne yapılır.
2. Yüksek lisans ve doktora tez başvurularının yapılması için tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulu'ndan geçmiş olması gerekmektedir.
3.  Lisansüstü öğrencilerin tez dışındaki bilimsel araştırmaları için yapacakları başvurular danışmanı veya çalışmayı yürüteceği öğretim üyesi tarafından bağlı bulunduğu Dekanlık/Yüksekokul Müdürlüğü aracılığı ile yapılmalıdır.
4. Çalışmayı tek başına yapacak olan lisansüstü öğrenciler başvurularını Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü üzerinden yapmalıdır.

Başvuruların Değerlendirilmesi:
1. Etik Kurul iki haftada bir perşembe günleri toplanır.
2. Başvurular değerlendirildikten sonra sonuçlar Rektörlük yazı işleri tarafından onay formunda kayıtlı olan mail adresine gönderilmektedir.

Menüyü Kapat