Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu

Görev ve Sorumluluklar

Trabzon Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu, Trabzon Üniversitesinde görev yapan personellerin, üniversiteye kayıtlı bulunan öğrencilerin ve üniversiteler dışındaki diğer resmi kurumlarda görev yapan personellerin etik kurul başvurularını değerlendirmekte ve karara bağlamaktadır. Diğer üniversitelerin personel ve/veya öğrencilerine ait başvurular kabul edilmemektedir.

Kurul Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları: Kurul üyeleri iki haftada bir toplanan kurul öncesinde kendilerine iletilen etik kurul başvuru dosyalarını inceleme, varsa eksiklikleri tespit etme ve toplantılara katılarak dosyalarla ilgili değerlendirme yapma sorumluluğuna sahiptir. Kurul başkanı etik kurula yapılan başvurulara ait dosyaları toplantıdan en az iki gün önce kurul üyelerine göndermekle yükümlüdür. Toplantı sonrasında başvurulara ait onay formlarının uygun şekilde hazırlanması ve Rektörlük Yazı İşleri birimine iletilmesi de kurul başkanının sorumluluğundadır. Yazı İşleri birimi tarafından hazırlanan dosyalar etik kurul başkanı tarafından elektronik ortamda imzalanarak sürecin kurulla ilişkili kısmı tamamlanır.

Başvuru Sahiplerinin Görev ve Sorumlulukları: Etik kurul başvurusunda bulunacak öğretim elemanı, öğrenci ve/veya kurum dışından başvuru yapabileceklerin, başvurularına ait belgeleri eksiksiz şekilde doldurduktan sonra word belgesi halinde etik kurulun mailine en geç toplantının olduğu haftanın salı günü mesai saati sonuna kadar göndermeleri gerekmektedir. Ayrıca başvurucular belgelerin imzalı halini bölüm/anabilim dalı veya başvurulan kurum aracılığı ile resmi olarak da göndermekle yükümlüdür.

Rektörlük Yazı İşlerinin Görev ve Sorumlulukları: Yazı işleri birimi, toplantı sonrasında kurul başkanın tarafından kendilerine iletilen onay formlarına ait üst yazıları hazırlayarak kurul başkanının onayına sunar. Kurul başkanı tarafından imzalanan onay formları için Rektörlük tarafından başvuru sahibine yapılacak bildirime ait üst yazının hazırlanması ve ilgili Rektör Yardımcısının onayına sunulması da yazı işleri birimi tarafından gerçekleştirilir. Yazı İşleri birimi tarafından, Rektör Yardımcısının imzasından çıkan onay formlarının başvuru sahiplerinin mail adreslerine gönderilmesi başvuru süreci tamamlanır.

Menüyü Kapat