Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu

Proje ve Makaleler için Uyarı

Önemli Uyarı:
a. Etik kurula yapılacak her türlü başvuruda, başvuruda yer alacak belgelerin tamamı Word halinde etikkurul@trabzon.edu.tr adresine başvuru öncesinde gönderilmelidir. Başvuru maillerinin en geç Salı günü mesai bitimine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Daha sonraki başvurular sonraki toplantıya bırakılacaktır.

b. Bu adrese gönderilen dosya isimlerinin “Başvuruda Teslim Edilen Belgeler” başlığında yer alan dosya isimleri ile aynı olması gerekmektedir. Örneğin "Ölçek kullanım izni", "Etik kurul başvuru formu", "Proje/Makale öneri formu", "Başvuru onay formu", vb.
c. Mail göndermek başvuru yapıldığı anlamına gelmemektedir. Resmi başvuru Bölüm/ Anabilim Dalı sekreterliği aracılığı ile yapılmalıdır.

Okudum
(Formlara ulaşmak için "Okudum"un üstüne tıklayınız)
Menüyü Kapat