Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuruların Değerlendirilmesi:
1. Etik Kurul iki haftada bir perşembe günleri toplanır.
2. Başvurular değerlendirildikten sonra sonuçlar Rektörlük yazı işlerinden başvurucu tarafından takip edilmelidir.

Menüyü Kapat